KLOSkennis: Ruimtelijke oriëntatie I

Wat is ruimte? Onder een ruimte verstaan we een begrensd gedeelte van de omgeving. De ruimte die kleuters leren kennen kan bijvoorbeeld zo groot zijn als het klaslokaal of zo klein zijn als een broodtrommel. Een ruimte is driedimensionaal en heeft dus een lengte, een breedte en een hoogte. Bij ruimte spreken we van ‘inhoud’. Dit in tegenstelling tot een […]

Lees meer

Oranje kleutermappen

Via een bericht op facebook kwam ik er achter dat er (meerdere) oranje mappen met leuke informatie voor in kleutergroepen bestaan. Het zijn o.a. taalactiveringsmappen waarin hele leuke praktische ideeën staan waar elke kleuterleerkracht (jong en oud) wel iets mee kan doen. Met een aantal leden heb ik inmiddels, aan de telefoon, gesproken over deze mappen. Zie ook de ‘verhalen […]

Lees meer

KLOSkennis 15 – Het gemiddelde kind bestaat niet!

Kinderen in de groepen 1 en 2 maken een unieke periode in hun leven door: de kleuterfase. Maar daarnaast treffen we in groep 1 ook nog peuters aan en in groep 2 ook al jonge schoolkinderen. Hoe stellen we vanuit dit gegeven onze groepen samen? Kinderen in de groepen 1 en 2 maken een unieke periode in hun leven door: […]

Lees meer

KLOSkennis 14 – Lerend spelen/spelend leren

In het dagelijkse leven zijn ouders maar ook leerkrachten soms geneigd het leervermogen van het kind te onderschatten en anderzijds te overschatten. Lerend spelen/spelend leren Er zijn vele publicaties en boeken verschenen over de psychologie van het leren. De resultaten van wetenschappelijk onderzoek op dit terrein zijn van belang voor de inrichting van ons onderwijs. In het dagelijkse leven zijn […]

Lees meer

KLOSkennis 13 – Prikken

Deze activiteit valt wél onder werken met papier maar niét in de categorie creatieve expressie aangezien meestal de leerkracht de afbeelding, die moet worden uitgeprikt, heeft opgebracht. Toch wil ik er aandacht aan besteden omdat: • kinderen het vaak ervaren als een aangename bezigheid omdat ze graag herhalend bezig zijn; • het een uitstekende oefening voor de concentratie is om […]

Lees meer

KLOSkennis 12 – jaarindeling

Aansluitend onderwijs gaat uit van actualiteiten die door ieder kind, ongeacht het milieu waaruit het afkomstig is, beleefd kunnen worden. Voedingsbodem en verzorging, grond voor groei De kleutergroep moet het kind de voedingsbodem kunnen bieden waarop het volledig tot wasdom kan komen. Veel talenten zijn in de kiem reeds in het kind aanwezig en door daar goed naar te kijken […]

Lees meer

KLOSkennis 11 -Kleuterkenmerken

Wat zijn typische kleuterkenmerken? Didactische vaardigheden voor de leerkracht van het jonge kind Een kind in de kleuterfase vertoont ontwikkelingskenmerken waarvan de leerkracht op de hoogte moet zijn om haar onderwijsaanbod daar goed op af te kunnen stemmen. Na de invoering van de basisschool en de daaraan verbonden pabo-opleiding is de specifieke, op kleuters afgestemde, didactiek helaas min of meer […]

Lees meer
1 2 3 4