Woordenlijst

Ontwikkelingspsychologische begrippen in het kader van het kleuteronderwijs

Tenzij anders vermeld hebben alle begrippen betrekking op de kleuter en op het onderwijs aan kinderen in de groepen 1 en 2. Met de benodigde veranderingen geldt het gestelde ook voor alle andere kinderen (zoals jonge peuters, oudere peuters en jonge schoolkinderen).